SASIP INSTITUTE

පාඨමාලා විස්තර

සමන් ආටිගල

කෘෂි විද්‍යාව2024 Theory (Mass Class)
ඇතුළත්වීමේ / පන්ති ගාස්තු හා වැඩි විස්තර සඳහා

අමතන්න - 0112 825 193

බ්‍රහස්පතින්දා (තාවකාලික)

03.00 pm - 05.30 pm

ඉරිදා (ස්ථීර)

08.00 am - 12.00 pm


2023 Theory (Mass class)
ඇතුළත්වීමේ / පන්ති ගාස්තු හා වැඩි විස්තර සඳහා

අමතන්න - 0112 825 193

දුරකථන අංක

0776 309 727  /  0716 400 415

මාර්තු 18 බ්‍රහස්පතින්දා (තාවකාලික)

03.00 pm - 05.00 pm

ඉරිදා (ස්ථීර)

01.00 pm - 05.00 pm

සිකුරාදා (Online class)

08.00 am - 10.30 am